Αγωνες Γερανειων
 5ος   Ορεινός Αγώνας Γερανείων” 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 22 ΧΛΜ

 3ος   Ορεινό Δρόμος Περαίας Χώρας”